Friday, January 27, 2023
Home Tags Princi dhe magu

Tag: princi dhe magu

PRINCI DHE MAGU nga John Fowles (Sipas stilit të Kutelit)

Na rronte dikurëzaj një princ, more shokëni, i cili besonte çdo gjë tjatër, përveç disa gjërave, të cilave nuku u besonte. Besonte ay more...
SiteLock