Home Ekonomia Punonjësit me kontratë të përkohshme në administratën shtetërore. Qeveria publikon listat dhe...

Punonjësit me kontratë të përkohshme në administratën shtetërore. Qeveria publikon listat dhe sektorët

Qeveria ka botuar në Fletoren Zyrtare numrin e plotë të punonjësve me kontratë të përkohshme në vitin 2020 në të gjitha njësitë e qeverisjes qëndrore, ku përfshihen Kryeministria, Presidenca, Kuvendi dhe Ministritë, së bashku me të gjitha drejtoritë në varësinë e tyre.

Janë plot 1 427 punonjës efektet e mbulimit financiar, e të cilëve do të bëhet nga shpenzimet korrente, miratuar në buxhetin përkatës të njësive të qeverisjes qendrore.

Ndërkohë, për punonjësit me kontratë të Shtëpisë së Pushimit Durrës (MB), të Shtëpisë së  Pushimit të  Shërbimit  Informativ  të Shtetit   dhe   të   Shërbimit   Gjeologjik   Shqiptar efektet  financiare  përballohen  nga  të  ardhurat  e vetë institucionit.

Ministria më e re, ajo e Rindërtimit me titullarin Arben Ahmetaj do të ketë nën varësinë e saj 25 punonjës të rinj, sipas vendimit.

Më poshtë listat e plota:

Previous articleJeleku shqiptar që iu dhurua Edith Durhamit ekspozohet në galerinë “Two Temple Place” në Londër
Next articlePapa Francesku dhuron pallatin për të pastrehët