Home Politike Zgjedhjet e 14 Majit/ Mblidhet KQZ, pritet të shqyrtohen 42 subjekte politike,...

Zgjedhjet e 14 Majit/ Mblidhet KQZ, pritet të shqyrtohen 42 subjekte politike, për fatin e PD vendoset nesër

Komisioni Qendror i zgjedhjeve ka nisur shqyrtimin e kërkesës së regjistrimit në zgjedhje për 49 parti politike që kanë dorëzuar  kërkesën për të garuar në zgjedhjet lokale të 14 majit 2023.. Sot shqyrtohet kërkesa për 42 parti dhe për 7 të tjera nesër. Nesër do të vendoset fati i Partisë Demokratike, nëse do të regjistrohet apo dhe cili prej kampeve do të regjistrohet.

Rendi i ditës:

1. Projektvendim “Për caktimin e numrit të kandidatëve në listat shumemërore të paraqitura nga subjektet zgjedhore për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
2. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
3. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës për mosraportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
4. Përfundimi i hetimit administrativ mbi raportimet e organeve publike për periudhën 17 shkurt – 23 shkurt 2023.
5. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023.
6. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Socialdemokrate”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
7. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
8. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
9. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Gjelbër”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
10. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
11. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Ora e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
12. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Kombëtare Konservatore Albania”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
13. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Arbnore Kombëtare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023.
14. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
15. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Emigracioni Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
16. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Komuniste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
17. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Qytetare Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
18. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen MEGA”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
19. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Republikane Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
20. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
21. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Shqiptare Atdheu”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
22. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Uniteti Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
23. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
24. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
25. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja Punëtore Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
26. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Nisma Thurje”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
27. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
28. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Balli Kombëtar Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
29. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Konservatore”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
30. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
31. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
32. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Demokracia e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
33. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Balli Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
34. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Demokracia Sociale”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
35. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Personat me Aftësi të Kufizuar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
36. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
37. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja e Legalitetit”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
38. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
39. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
40. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bashkimi Liberal Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
41. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Ardhmëria Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
42. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
43. Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia Fryma e Re Demokratike”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
44. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian,” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
45. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
46. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Fronti i Majtë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
47. “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
48. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Eduart Muhamet Nallbani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Tiranë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
49. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljan Gjergji Nastu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Korçë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
50. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Ismail Bujar Jakupi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Durrës, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
51. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Lazjon Vangjel Petri, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Korçë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Previous article“Nuk më intereson çfarë ka bërë Kiara…”/ Si reagoi Luizi kur lexoi lajmet për Butrintin dhe Ronin?
Next articleProtesta për 8 Mars/ Vokshi: 135 gra janë vrarë gjatë qeverisjes së Ramës