Home Opinion Sa i përhapur është korrupsioni në Shqipëri?

Sa i përhapur është korrupsioni në Shqipëri?

Nga Eduard Zaloshnja

Sipas raporteve më të fundit të Transparency International dhe të Departamentit të Shtetit Amerikan mbi Shqipërinë, kurrupsioni mbetet i përhapur në të katër pushtetet: në ekzekutiv, në legjislativ, në gjyqësor e në media. Por ç’mendojnë shqiptarët e thjeshtë për nivelin e korrupsionit në to?

Ja ç’më rezultoi nga një sondazh që zhvillova në terren anekënd Shqipërisë, si pjesë e një studimi të gjerë ballkanik (https://csdgalbania.org/report-1-public-perception-towards-security-and-justice-institutions-and-corruption-issues-in-albania/ ):

Më të korruptuarat perceptohen partitë politike, ndërsa më pak të korruptuarat perceptohen Forcat e Amatosura.

Sa i përhapur është korrupsioni në Shqipëri?