Home Aktualitet Pas skandalit që plasi ku u raportuan për mijëra kilogramë akullore dhe...

Pas skandalit që plasi ku u raportuan për mijëra kilogramë akullore dhe çokollata me përbërës kancerogjen në treg, AKU jep detaje: Importi është kryer nga data 1 mars

Pas skandalit me disa produkte ushqimore që sipas ekspertëve përbënin një kërcënim serioz për jetën e konsumatorëve në sajë të përmbajtjeve kancerogjene që kanë AKU ka reagur duke dhënë detaje të reja dhe duke theksuar se importi i cokollatave dhe akulloreve është kryer nga data 1 mars deri me 22 maj të këtij viti dhe se rreziku për to është pikasur që në 31 Korrik dhe sasia totale ishte 35984.53 kg.

1.Evidentoi mbi hyrjet në Shqipëri të këtij produkti nëpërmjet importit të kryer nga Pikat e Inspektimit Kufitar, për llojin e akullores sipas loteve per te cilat eshte njoftuar nga sistemi RASFF për prani të substancës se paautorizuar. U konstatua se importet per kete produkt jane kryer gjatë periudhës nga data 01.03.2021 deri me 22.05.2021 (data para njoftimit te daljes se njoftimit ne RASFF me date 31.07.2021).

2.Në subjektet impotuese të këtij produkti, të evidentuara edhe nga sistemi RASFF u kryen inspektime të menjëhershme ku rezultoi se:

Subjektet kishin importuar produkt me lot te specifikuar me prani te substances se paautorizuar;
Sasia totale e importit per te dy OBU eshte 35984.53 kg;
Subjektet me kete produkt kishin furnizuar subjekte ne te gjithë territorin e Shqiperise per te cilen vune ne dispozicion emrat dhe numrat e NIPT te ketyre OBU tregtues.

U konstatua sasi gjendje e ketij produkti per te cilen u mor masa e bllokimit te menjehershem te tij ne ambientet e dy shperndaresve qe kane importuar produktin.
Nisur nga rasti që produkti është shpërndarë në të gjithë Shqipërinë si dhe referuar nivelit të riskut “Risk serioz me ndikim në shëndetin e njeriut”sipas njoftimit të ardhur nga RASFF, që produkti është i rrezikshëm për konsumatorin e duhet të tërhiqet nga tregu, veprim ky i ndërrmarrë nga të gjithë vendet të cilat e kishin importuar, Drejtori i Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimeve Urdhëroi Drejtorite Rajonale te AKU të ndjekin menjëherë gjurmueshmërinë në OBU që janë furnizuar me këto produkte për të verifikuar:

sasinë e produktit gjendje sipas emrit, datës së skadences, peshës dhe nr loti;
a ka filluar kthimi i këtij produkti ne kompaninë importuese;
nëse nuk konstatohet gjendje të verifikohet nëpërmjet sistemit të gjurmueshmërisë kur është kryer shitja e fundit e këtij produkti, duke e faktuar dhe bashkëngjitur këtë shitje procedurës së inspektimit.

Kjo proçedurë u krye për të garantuar konsumatorin për produkt të sigurtë dhe referuar faktit që ky është një nga produktet më të kërkuara të sezonit e kryesisht për grupmoshën fëmijë, menjehere me marrjen e njoftimit nga sistemi RASFF, date 31.07.2021.

Drejtoritë Rajonale të AKU me marrjen e këtij informacioni filluan të kryejnë monitorime në OBU që ishin furnizuar me këto produkte sipas Loteve të njoftuara deri ne orët e vona. DRAKU po na informojnë mbi monitorimin e kryer nga ana e tyre në këto OBU, sasitë e konstatuara gjëndje sipas Loteve të njoftuara, sasitë e tregtuara dhe sasia gjendje e cila kaloi direkt për bllokim. Në disa OBU u konstatua se kishte filluar tërheqja mbrapsht e këtij produkti nga distributorët / shperndaresit.

Dalja ne terren e inspektorëve në rang kombëtar bëri të mundur bllokimin e mënjëhershëm të tregtimit të këtyre produkteve referuar dates se ardhjes se njoftimit të dhënë nga sistemi RASFF.

Në të dy subjektet importuese, në ndjekje të proçedures se kthimit te produktit të tregtuar, u konstatua se subjektet kanë kthyer sasitë e produktit të shpërndarë nga ana e tyre ne njësi tregtimi dhe produkti është grumbulluar në një ambient të vecantë. OBU janë në pritje të kryerjes së procedurës së asgjesimit referuar kërkesave të legjislacionit në fuqi për asgjesimin e produkteve. Monitorimi i këtyre OBU është në proçes nga DRAKU i cili do përmbyllet me asgjesimin e këtij produkti.

SOURCEBulevard News
Previous articleTentativa për arratisje e Arbër Çekajt dhe Fatmir Pjetrit, pezullohen nga puna 6 efektivë
Next articleNë shtator sërish rinumërim, KQZ hap 10% të kutive! Këqyrja, proces për transparencë e verifikim