Home Aktualitet Nesër mbledhja e Këshillit Bashkiak, ja cilat janë 13 pikat e rendit...

Nesër mbledhja e Këshillit Bashkiak, ja cilat janë 13 pikat e rendit të ditës që priten të miratohen

Këshilli Bashkiak i Durrësit pritet të mbajë mbledhjen e rradhës ditën e nesërme në orën 12:00.

Në mbledhjen e cila pritet të mbahet në sallën e KB Durrës, do të parashtrohen këto pika në rendin e ditës:

1. PËR MIRATIMIN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK Z. ARBËR IDRIZ ELMADHI

2. PËR MIRATIMIN E MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT BASHKIAK ZJ. LULJETA AGIM METANI

3. PËR MIRATIMIN E MANDATIT TË ANËTARES SË KËSHILLIT BASHKIAK ZJ. TICJANA PETRAQ VERORI

4. PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6% DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN SHKURT 2023

5. PËR MIRATIMIN E KRIJIMIT TË KËSHILLIT ARTISTIKOKULTUROR DHE SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË TIJ

6. PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR 315, DATË 18.12.2015 “PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË KLASIFIKIMIT PËR NDARJEN E BANESAVE SOCIALE ME QERA ME STRUKTURË 2+1 DHE 1+1, SEKSIONI II”

7. PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 248, DATË 10.04.2015 “PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË PËRFITUESVE PËR NDARJEN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA ME STRUKTURË 2+1 DHE 1+1”, SEKSIONI I, I NDRYSHUAR

8. PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 474, DATË 23.12.2017 “PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË BANORËVE PËRFITUES TË BANESAVE SOCIALE ME QERA, SEKSIONI III (STRUKTURË 1+1 DHE 2+1), SHKOZET, DURRËS”

9. PËR RIALOKIMIN E FONDEVE TË RINDËRTIMIT TË PASHPENZUARA NË VITIN 2022, QË DO TË TRASHËGOHEN NË VITIN 2023

10. PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË VKB-SË NR. 38, DATË 31.03.2021, PËRSA I PËRKET NDRYSHIMIT TË LISTAVE EMËRORE TË FAMILJEVE PËRFITUESE TË MASËS SË GRANTIT TË RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE SI PASOJË E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR SHKAK TË PAMUNDËSISË PËR TË RINDËRTUAR NË TË NJËJTIN TRUALL DHE KALIMIN E TYRE NË NJË PROGRAM TJETËR

11. PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË ANEKSIN 1, BASHKËLIDHUR VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 5,
DATË 13.01.2023 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT NË NJËSINË ADMINISTRATIVE ISHËM, RRUGA “5 PRILL” PALLATI NR.15, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019, QË DO TË SISTEMOHEN NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM LALËZ, NJËSIA ADMINISTRATIVE ISHËM”

12. PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR. 118, DATË 27.10.2022 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR.5, RRUGA “DAVID SELENICA”, PALLATI NR. 18, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019”

13. PËR MIRATIMIN E SHTESAVE NË ANEKSIN 1, TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 32, DATË 26.03.2021, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR 4 BANESA KOLEKTIVE, L.17, RRUGA “LURA”, PALLATET NR.1&3, DHE RRUGA “AHMET DAKLI”, PALLATET NR.15&23, TË DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019”, I NDRYSHUAR

Previous articleDASH: Propozimi i BE-së, mundësi për popullin e Kosovës dhe atë të Serbisë
Next articleDurrës/ Përfundon rikonstruksioni i dy rrugëve të shtruara me asfalt në Spitallë, Sako: U shërben rreth 230 familjeve të kësaj zone